07 december 2009

Stelkramp

Jag har berättat att inget av barnen har fått en spruta i hela sitt liv. De saknar därmed skydd mot det som det allmänna vaccinationsprogrammet omfattar. Ett av skydden är mot stelkramp, och UllaH reagerade i en kommentar på detta. Jag svarade att hade jag vetat detta, så hade katten varit inlåst i ett annat rum när barnen hälsade på. Då kom UllaH med en mycket berättigad följdfråga:

Men om de akut skulle behöva en spruta (gud förbjude), vägrar modern då också?
Svaret ger jag här: Jag tror ärligt talat inte att mamman skulle vägra behandling i en livshotande situation. Det finns en religiös sekt som inte tillåter medicinering och hellre låter liv gå till spillo, men extremt renlärig veganism är något annat —hoppas jag ialla fall.

En komplikation är ju att vårdpersonalen skulle ta för givet att barnet är vaccinerat och kanske i ett för sent skede inse att så inte är fallet. En annan är att mamman knappast spontant skulle bjuda på informationen, eller helt enkelt inte tänka på det.

Dessutom hjälper inte en spruta i en akut situation, vet Vårdguiden att berätta: "Om du inte är vaccinerad mot stelkramp kan vaccination i samband med skada inte förhindra stelkramp. I dessa fall måste immunglobulin mot stelkramp ges omgående för att förhindra att du blir sjuk". Har jag läst rätt, så tas detta fram ur plasma från blogivare, och torde alltså godkännas av Henne.

Frågan blir då vad hon säger om läkaren föreslår vaccination när faran är över. Skulle hon ha mage att säga nej? Jag är faktiskt rädd att hon gör det.

Stelkramp
Jag läste på och blev rädd. Bakterien finns i djurs matsmältningssystem, kan hamna i jorden och där leva i tiotals år. "Sjukdomen uppkommer genom att bakterierna kommer in i ett sår och bildar ett gift, ett så kallat toxin. Även obetydliga sår kan vara farliga om man är ovaccinerad", meddelar Vårdguiden. Vidare om symptomen: "smärtsamma muskelkramper som börjar i ansikte och nacke och sedan sprider sig till bål, armar och ben. Kramperna startar ofta genom yttre påverkan som exempelvis beröring eller höga ljud"

De berättar också att med modern intensivvårdsbehandling är dödligheten låg, tack för det.

Vårdguiden om stelkramp.

Ett sista citat:
De som drabbas är i regel äldre personer som är ovaccinerade. Inte sällan har de fått sår vid trädgårdsarbete.
På vårdguiden känner de uppenbarligen inte till Henne.

4 kommentarer:

Ullah sa...

Jag känner igen allting från ett fall i bekantskapskretsen, där en utlandsfödd person, som därför inte hade det skydd vi andra tar för givet, en gång vid grävning i trädgården, skadade sig på något och sedan blev mycket sjuk. Det gick bra, men var en väldigt skrämmande situation.
Nu blir jag ännu mer orolig för barnen.

Plastfarfar sa...

Tack, Ulla. Av oss vuxna är jag nog den som är mest orolig, inbillningsbenägen som jag är.

Jag ska försöka se till att det antecknas hos berörda skolsköterskor att barnen inte är vaccinerade. Kanske det kan underlätta om det händer något.

Ullah sa...

Det skulle nog också vara bra om ni kunde pränta in i barnen att de själva måste vara beredda att informera sjukvårdspersonal om saken ifall det skulle hända något (peppar peppar och allt det där).

Plastfarfar sa...

Peppar peppar. Det ska jag tänka på.