23 juli 2009

Kollouppföljning

De två äldsta är nu tillbaka från sitt kollo, vars upptakt jag rapporterade om här. Den resulerade alltså i att mamman rekommenderade dem att ta fram en stödperson till hjälp åt det äldsta barnet, som i princip inte gjorde någonting. Bara satt för sig själv och mer eller mindre demonstrerade utanförskap.

Pappan hade många kontakter med kollot de första dagarna, men avstod sedan från att följa upp. Dels hade bollen —sent omsider— hamnat hos mamman, och dels började han känna sig som en kycklingpappa. Men nu vet vi.

Kollot, som var ett temakollo, var i princip en kurs i något som intresserade det yngre av de två. Vi trodde att det äldre också skulle intressera sig, men så blev det ju inte. Det yngre var jublande glad över vistelsen, det de hade gjort och de inhämtade kunskaperna. Det äldre var nöjd med vistelsen och glad att vara hemma med PC-n igen.

Strongt
Kollot, Soc (de samarbetar) eller bägge tillsammans fick fram en stödperson åt barnet mitt i brinnande semestersäsong. Det trodde jag inte ens var möjligt. Men det hade gått några dagar när s-personen kom in i handlingen, så det var för sent att komma i kapp de andra. I stället aktiverades h*n med annat. Vad vet vi inte ännu, men det lär väl komma fram. H*n var i alla fall nöjd.

Kan det här leda till något?
Jag hoppas det. Rimligen vet man nu på fler håll att det här barnet har problem och behöver stöd och/eller hjälp. Mamman är ju inte mycket att hoppas på. Inför den stundande födelsedagen så har Hon till exempel organiserat ännu en spelkonsol åt barnet.

Man baxnar.

Inga kommentarer: