31 augusti 2006

Sjuttio papp!

Häromdagen delgavs pappan åtalet. Det handlar om ringa brott som "tillfogande av smärta", misshandel, olaga hot, ofredande och våldsamt motstånd. (Detaljer).

Det ser då verkligen inte bra ut, men det blir mer hoppfullt om man tittar lite närmare på de olika åtalspunkterna. En som inte verkar ha gjort detta är Hennes advokat. Det har nämligen influtit en skadeståndstalan i målet:

Yrkanden
[Hon] yrkar att tingsrätten förpliktigar [barnens
pappa] att utge skadestånd enligt följande.

1. Jämlikt skadeståndslagen
2 kap 3 § för den kränkning av den personliga integriteten hon utsatts för
avseende

a) misshandel och ofredande den 3 november 2005 med 15 000
kronor,
b) misshandel och olaga hot den [två tillfällen] 2005 med 35 000
kronor.

2. Jämlikt skadeståndslagen 5 kap 1 § för sveda och värk
avseende fysikst och psykiskt lidande med 20 000 kronor.

Därjämte yrkas
det ränta på samtliga belopp enligt 6 § räntelagen från och med [ett av
tillfällena ovan] 2006 till dess full betalning sker.

Grunder
och omständigheter

Såsom åklagaren har angivit i
gärningsbeskrivningen har den tilltalade begått de brottsliga gärningarna.
Målsägaren har på grund av de brottsliga gärningarna blivit kränkt på ett
allvarligt sätt. [Hon] har därtill åsamkats ett fysiskt och ett omfattande
psykiskt lidande.

Bevisning
Målsäganden åberopar
samma bevisning som åklagaren till styrkande av sina skadeståndskrav. Målsägaren
förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare bevisning till styrkande av
sitt fysiska och psykiska lidande.

Övrigt
Målsägaren biträder åtalet


...undertecknat Fina Advokatsbyråns Chef, som bistår Henne i brottmålet. (SåChic på samma byrå bistår i enbart i vårdnadstvisten)

Summa summarum 70.000:-

Min kommentar.
Låt mig direkt säga att jag inte är vare sig jurist eller särskilt insatt i hur skadestånd döms ut. Men man får väl förutsätta fällande dom för att rätten över huvud taget ska fundera på summan. Nåväl:

Punkt 1.a) ovan handlar om ringa misshandel. "Tillfogande av smärta" genom att vrida om en handled. Prislappen på 15 tusen känns lite hög, tycker jag.

I punkten 1.b) vill Hon ha 35 tusen för misshandel och olaga hot. Problemet för Henne och Fina Advokatsbyråns Chef, FAC, borde vara att brotten är helt odokumenterade, om man säger. Det finns inga som helst belägg för Hennes påståenden.

I punkt 2 vill Hon ha 20.000 för "sveda och värk avseende fysiskt och psykiskt lidande". Inget läkarintyg har inkommit av den enkla orsaken att en läkare inte hade sett några spår av misshandel på Henne. Varför gick Hon förresten inte till läkare när det begav sig? F*n vet.

Jag anser att punkterna 1.b) och 2) är resultat av hennes fantasi. Fabricerade, för att tala ur skägget. Sånt har Hon hållit på med förr under resans gång. Nåväl:

Brottsoffermyndigheten.se
Där finns det mycket att läsa. De har en sektion om skadestånd, samt en referatsamling där man kan se exempel på vad olika brott har gett i skadestånd. Det är inte helt lättnavigerat, men till slut kommer man dit man vill. Exempel "Våld i nära relation, mot kvinna, enstaka tillfälle". Där spaltar de ett antal gärningar av varierande slag.

Jag skulle säga att Fina Advokatbyråns Chef har mer än dubblat budet. Nummer 50 på sidan i fråga liknar väl mest det FAC kräver 15.000 för. Det gav 7.000 Och då handlade det om slag i ansiktet med knuten hand, inte tillfogande av smärta genom att vrida om handleden.

Överbud är bara förnamnet.

Det viktigaste är ändå att skadestånd förutsätter en fällande dom. Sen kan rätten tackla de barocka anspråken.

Några 70 papp till Henne blir det nog inte frågan om, törs jag nog sia.

28 augusti 2006

Vad tror jag?

Jag skrev om åtalet igår. Nu när jag läser om postningen tycker jag att jag verkar lite raljant, för att inte säga bagatelliserande. Det är då verkligen inte meningen, ska ni veta.

Våld mot poliser i tjänst är inget att skratta åt. Det vet jag mycket väl.

Och det finns fängelse i straffskalan även för ringa misshandel. Det vet jag också.

Och betraktar rätten Hennes trovärdighet som god, så finns det all anledning att se mörkt på framtiden. Det är jag tyvärr helt på det klara med.

27 augusti 2006

Åtalet

Rättegången mot barnens pappa är satt till slutet av September. Ufallet från den blir, om man får tro Henne, dels att pappan kommer i fängelse och dels att Hon får ensam vårdnad om barnen.

Vad handlar det då om?
Misshandel, barnmisshandel och upprepade grova brott enligt Henne och hennes advokat som vi kallar för SåChic. Detta har varit mantrat under hela våren och sommaren. Den enda effekten hittills, har varit att Hon har fått vårdnaden om barnen interimistiskt(1)

Tingsrätten avgör hur vårdnaden av barnen fördelas sent i höst. I bästa fall i November. Nåväl. Här är det:

1. OFREDANDE, MISSHANDEL, ringa brott och VÅLDSAMT
MOTSTÅND.

Så lyder första punkten. I detaljbeskrivningen ser vi att
barnens pappa har "uppsåtligen tillfogat [Henne] smärta genom att fatta ett
grepp om hennes handled och vrida om".

[Pappan] har vid samma tillfälle
"uppsåtligen tillfogat sina minderåriga barn, [A] och [B], smärta och bula genom
att dels fatta ett kortvarigt struptag kring [A's] hals och dels genom att
knuffa [B] med följd att h*n slagit sig i huvudet"

Dessa två gärningar
är alltså "ringa brott" Detta är inte ringa:

"I samband med att [Pappan]
vid ovan angivna tillfälle gripits har han satt sig till motvärn mot
tjänstgörande polismän" genom att "spjärna med armarna och kränga med kroppen"

2. MISSHANDEL och OLAGA HOT.
Målsägande [Henne]
Gärning
[Pappan] har vid (två andra tillfällen) uppsåtligen tillfogat
[Henne] smärta genom att fatta flera strupgrepp om hennes hals. [Pappan] har
också hotat målsäganden genom att fälla uttalanden av innbörd att hon och/eller
några av hennes vänner skulle skadas eller dödas. Hotet har varit ägnat att hos
[Henne] framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person.

Kommentar: Enda källa till detta är Henne. Enda källa till det mesta som
går mot pappan i hela den här historien, är för övrigt också Henne. Bara så att
ni vet...

3. OFREDANDE.
Målsägande
[Hamstermannen] -Hennes älskare
Gärning
[Pappan] har (datum) visat
ett hänsynslöst beteende genom att sent på kvällen uppehålla sig utanför
målsägandens lägenhetsdörr där han upprepade gånger slitit i dörrhantaget samt
vidare tittat in genom och stoppat in handen i brevinkastet.

Bevisning
Förhör med Henne och de drabbade barnen.
60 minuter videoinspelning med barnen finns också.

Förhör med
[Hamstermannen] om ofredandet.

[Hamstermannen] ska vidare höras om vad
[Hon] har berättat om [Pappans] gärningar vid ett telefonsamtal, allt till
styrkande av brotten.

Vittnesförhör med [en kollega till Henne] som ska
höras om vad hon känner till om [Pappans] och [Hennes] förhållande och vad Hon
har berättat för kollegan, till styrkande av punkt 1-2.

Förhör med en
[polisaspirant] som ska höras om sina iakttagelser vid ingripandet mot [pappan]
till styrkande av det våldamma motståndet.


Punkerna 1 och 2 handlar om det som tilldrog sig under Allhelgonahelgen förra året. Två av tre åtalpunkter är alltså för "ringa brott". Motsånd mot polis är i och för sig allvarligt, men formuleringen "spjärna med armarna och kränga med kroppen" får mig inte att tänka på skrevsparkar eller högerkrokar, precis.

Pappan satt omhändertagen hela den långhelgen. Det var för övrigt då En Viss Socialsekreterare, EVS, visade framfötterna första gången genom att för barnens farmor uppge att pappan satt häktad. Det var vid just häktningsförhandlingen som pappan släpptes.

Det var bara det första av många fel och enögdheter som den mänskan har begått under resans gång.

Det här med struptag ser ju verkligen inte bra ut. Mycket riktigt handlar det om ett grepp över nacken och inget annat. Vi har nog alla sett värre saker framför gottedisken på den lokala stormarknaden.

Punkt tre är en anmälan som Hamstermannen, (Hennes dåvarande?) älskare nog har gjort i solidaritet med sin suparkompis Henne. Någon har tydligen varit på hans dörr. Det är ungefär vad vi vet.

Min kommentar
Notera att det är Hon direkt eller indirekt (kollegans vittnesmål) som är källa till det mesta av bevisningen. Och Hennes trovärdighet ger jag, och många andra som har haft med henne att göra, inte ett vitten för.

Utvikning
Ett par dagar före Nyårshelgen 2005 försvann Hon med barnen in på ett skyddat boende, där de blev kvar i veckotal. Kvinnjouren i vår stad utför ett bra och hedervärt arbete, men de har en svaghet i sitt tänkande:

Mannen är alltid den skyldige. Kvinnan är alltid den utsatta och drabbade. Det finns inga undantag.

Denna rigida inställning passade Henne och hennes manipulativa förmågor perfekt. Ingen verkar ha ifrågasatt Hennes påhitt, konspirationsteorier och allt annat hon kom med under den här tiden. Maken var ett monster och Hon kryddade anrättningen med bisarra påståenden och berättelser utan att någon ifrågasatte henne (vad vi vet, iallafall). För att inte tala om hur motsägelsefullt det kunde vara.

Vad har den utvikningen med åtalet att göra?
En mörk tanke. Jag tror nämligen att videoförhören med barnen gjordes då. En tumultartad händelse och stor dramatik hade abrupt kastat om hela deras tillvaro. De hade fåtts att lämna hemmet, och på det nya stället fick de dagligen och stundligen höra om hur hemsk pappan var. Gissningsvis påhejade av personalen på kvinnojouren också.

"Utsatt" är bara förnamnet i ett sånt läge. Det inser vem som helst. Och det är då man går med på i princip vad som helst bara för att få ro och lite stabilitet i tillvaron. Och det är då man säger vad som helst för att vara mamma till lags...


Det var fel. Förhören gjordes i hemmet dagen efter det inträffade. Kanske ett procedurfel av polisen, eftersom sådant skall ske i särskilda rum på polisstationen. Men att barnen stod under press från mamman tvivlar vi inte på.


Min fasta förvissning
är att målet hade avskrivits om det inte hade varit barn med i bilden. Åtalspunkten för misshandeln mot dem är till och med för "ringa brott".

Senare i höst vet vi om Tingsrätten är lika rigid i sitt tänk som kvinnojouren.Pappans juridiska ombud har för övrigt på eget initiativ anmält den Tingsfiskal som har handlagt tvisten mellan (ex-)makarna för jäv.

Ord och inga visor, vänner.


Fel. Men det kommer att ske...Fotnot (1) Interimistiskt: till vidare

26 augusti 2006

Femte träffen -barn mot pengar!

Idag fick pappan träffa sin barn för femte gången enligt Tingsrättens ukas "fem timmar varannan vecka".

De tidigare träffarna har gått bra. Mycket bra, till och med. Den kontaktperson som deltog hade bara gott att säga. Finns det annat att säga när barnen är fullkomliga plåster när det gäller pappan? (Monstret, enligt Henne och advokaten SåChic på Fina Advokatbyrån)

Den här träffen gick också bra. Skitbra.

Dock var förra träffen minus ett barn. Den här träffen var också minus ett barn. Samma barn. Den gången handlade det om att barnet var hos optikern med mamman. Pappan hittade helt okej brillor 1.900 kronor billigare på ett annat ställe. Dom blev det.

Nu berodde barnets uteblivande på att Hon tyckte att pappan skulle betala brillorna som han hade shoppat upp så mycket billigare. Betalade han inte, så kom inte barnet med på träffen.

Vi talar om ett belopp i storleksordningen 500 spänn. Att Hon får barnbidrag, underhållsbidrag med mera (ansökan om socialbidrag för bredbandet avslogs, men ändå) för just sådana lägen tycks inte spela någon roll.

Hon värderar tydligen barnen i kronor. Femhundra, så får du träffa barnet. Annars inte

Sån är Hon

24 augusti 2006

Brillor beställda

Bodelningen är för tillfället i stå. Vi vet inte varför Hon har upphört med de aktiviteterna, men enligt ett av barnen så har det kommit hem en person till dem på sistone som Hon lyssnar mycket på. En separationscoach?

Vi får se vad det leder till.

Pappan kollade med optikern igår. Hon hade lagt en beställning på glasögon till barnet.

Alltid nåt.

22 augusti 2006

Glasögonen

Nu börjar Hon bli sig lik igen: I förra veckan var hon alltså med det äldsta barnet hos optikern medan pappan träffade de andra barnen.

Synundersökningen gick på 250 spänn. Och glas med bågar 2.400:- (Enligt Henne i samtal med exmaken). Lite mycket är det, tänkte han och gick (efter tillstånd från Henne som ju har ensam vårdnad om barnen just nu) en vända bland andra optiker med barnet i fråga.

Jodå. Nästan extakt samma bågar med glas gick att få för fem hundra på ett annat ställe. Godkända av barnet var de också. Läs detta:

Tvåtusenfyranhundra

- Femhundra
____________________________________________
= Nittonhundra. Ettusenniohundra kronor. Ett och Nio. 1.900:-

I besparing. Klart att han underrättade Henne om detta. Hon, som verkligen har det lite knalt just nu, pressade lite. Det gäller ju barnets väl och ve. Plus att skolan i fråga redan i våras hörde av sig i ärendet. Barnet började få svårt att hänga med pga sin dåliga syn!

Pappan, som verkligen bryr sig om barnen och deras väl och ve, synade ångestfullt sin inte allt för starka ekonomi och sade till Henne att han i bästa (värsta) fall kunde bidra med en femhundring till brillorna.

Nu har Hon tolkat om detta till ett löfte. Hon kräver pappan på femhundra för glasögonen till ett barn som Hon har ensam vårdnad om. Och uppbär både barnbidrag och underhållsstöd för. Pappans underhållsbidrag ska, säger skall, räcka till sådana utgifter.

Men, sån är ju som bekant Hon.

(Inte är brillorna beställda, heller. Hon kanske behöver sedeln till nåt annat?)

18 augusti 2006

En röst i natten

Nåja. Sent var det i allafall. Mörkt ute. Senare än folk vanligen ringer oss. Jag svarar.
-Hej, Det här är [Henne]
-Hej.

Jag hade väntat mig detta. Hon har ju tjatat på barnens pappa om "datorerna" och vill ha in dem i bodelningsförfarandet. Han har svarat att diskarna är mina och att de alltså inte står under hans kontroll.

-Det gäller datorn som du stal.

Här gäller det inte att gå i polemik. Jag hade krävt min egendom tillbaka, inget annat. Dessutom överlämnades burkarna till mig ur ett förråd. Jag var inte inne i bostaden och tog dem. Mitt svar blev kort:
-Jaha.

-Åklagaren ringde upp dig och pratade om det här (Det var egentligen jag som ringde åklagaren för att rätta ett antal stora sakfel i en polisanmälan förra året)
-Just det. Han bad mig lämna diskarna för att bli av med den biten (Hon hade tydligen tjatat rätt bra på åklagaren i saken)
-Men det här är inte straffrättsligt. Det är ett civilrättsligt mål. Det är därför det inte är hans bord. (Jag har tydligen inte begått ett brott. Tack för det)

Hon har läst på! Senast skulle Hon "åtala mig" för de undansparade diskarna.

-Jag ska ha tillbaka hårddisken. (Hon, enligt egen utsaga mycket datakunnig, vet inte att det var två diskar. C:\ och D:\ i datorn)
-Det går inte, svarade jag och förklarade varför Hon inte kunde göra anspråk på hela datasystemet. Det var helt enkelt inte Hennes.
-Jag har massor av dokument där. De är mina. (Nu höjde Hon rösten) Jag kräver tillbaka dem.

Jag drog min vanliga utläggning om att jag gör vad vad som gäller med materialet.
-Har du läst dokument på disken?
-Nej (Jag har avstått. Bara att ta del av en annans information skulle kanske kunna vara ett brott mot upphovsrätten, idestöld eller vad som helst som inte går att tillämpa så länge jag låter bli att använda materialet på något som helst sätt)

Hon verkade besviken.
-Du har stulit dokumenten. Du kan bli åtalad för detta!
-Så långt ska vi väl inte gå. Jag vill inte belasta rättssystemet med en sån sak. Får jag bara ett klargörande från en fackman, så kontrollerar jag detta och gör vad det innebär.
-Jag väcker ett civilrättsligt åtal mot dig för detta! Du blir åtalad!
-Okej.
-Du blir åtalad!

Luren på.

Den här gången hade Hon läst på lite innan hon ringde. Men jag tror inte att det blir något, av orsaker som jag tyvärr inte kan återge här.

Nykter var Hon inte heller. Trist. Barnen sov väl så dags, men det är ändå ingen ursäkt för någon som kallar sig nykterist att beslöja sin röst med alkohol. Före en uppringning, dessutom.

Sån är Hon...

17 augusti 2006

Tandvärk....

Vi har tjatat en del om tandvård här på bloggen den senaste tiden. Ett av barnen har en skadad framtand som ilar. Barnet vill till tandläkare, men inget händer.

Vid den senaste träffen visade det sig att ännu ett av barnen hade tandvärk! En orolig pappa frågade om barnet skulle till tandläkare.
-Mamma har sagt att "det blir av". [Axelryckning och himlande med ögonen]

Kort sagt. Hon vet att två av barnen behöver tandvård. Nu. Hon skjuter på denna för alla andra så självklara omsorg om sina barn så mycket det går. Hon, Henne i den här Bloggen, har just nu ensam vårdnad om barnen och pappan och vi andra kan bara förtvivlat se på. Vi saknar behörighet att ta barnen till läkarvård.

Soc, skola och dagis då. Gör inte de något?
Det undrar vi också.

Barnen far illa.
Tandvärk vet vi alla hur det känns. Vet Hon?

Tydligen inte.

Bodelningen fortgår

Äktenskapet är upplöst. Det som återstår är bodelningen och hur vårdnaden om barnen ska fördelas. De senaste veckorna har Hon varit tämligen samarbetsvillig när det gäller bodelningen.

De bägge har tillsammans gått igenom bostaden och nu senast ett par förråd. I stort har de varit ense om vem som ska ha vad och vad som kan slängas. Men det finns givetvis fnurror. En av dem är de hårddiskar som ligger i mitt bankfack. På dem finns det tydligen material som Hon är angelägen om.

Hon har bjudit på information om sitt nuläge. Ekonomin är helt klart inte den bästa. Barnen får till exempel ärva kläder över könsgränserna och pappan har inte sett så värst mycket nya kläder på dem det senaste halvåret.

Under genomgången av förråden spädde Hon på om sina ekonomiska problem, intill och över trovärdighetens gräns. Helt och hållet Hennes vanliga stil. Sen kom detta:

När ämnet kom in på vårdnaden om barnen sade hon faktiskt att hon kan tänka sig en delad vårdnad, men inte till en början. Hon behöver nämligen alla bidrag som hon får just nu. (I en situation med delad vårdnad går ju bidragsnivån ner. En del förs över till pappan) Men han skulle kunna få ha barnen en eller två veckor i månaden.

Que?
Vi tar det en gång till:

"hon kan tänka sig en delad vårdnad, men inte till en början. Hon behöver nämligen alla bidrag som hon får just nu"

Hela den här tiden har Hon och hennes ombud, advokaten SåChic, fullkomligt manglat Soc, Tingsrätt, skolor och dagis med sitt mantra som går ut på att pappan är grym, hotfull och rent farlig för barnen.
  • Hon har ringt 112 minst sex gånger och till och med fått pappan omhändertagen på icke-existerande grunder.
  • Hon har ljugit ihop en bisarr sagostund på ett dagis, en historia som hade fått vilken personal som helst att slå på stora larmklockan om den verkligen hade inträffat.
  • Hon har kontaktat både skolor och dagis med uppgiften att pappan hade besöksförbud på sina barn (en ren lögn)
  • Hon och SåChic har vid minst tre tillfällen under fyra veckor i maj försökt utverka ett straffrättsligt besöksförbud på pappan. (Alla avslogs, men det hindrade alltså inte Henne från att ringa 112 så fort pappan kom under horisonten)
Och nu kan Hon plötsligt tänka sig att pappan får ha barnen veckovis, men tydligen inte utan att själv behålla bostads- barn- och underhållsbidragen. En sådan konstruktion medger inte heller att han skulle få ta barnen till tandläkaren eller läkare utan Hennes medgivande. Bägge typerna av besök behövs, kan jag meddela. Just nu står vårt hopp till att någon ansvarskännande person på skola eller dagis agerar, men de verkar ha underordnat sig Hennes vilja och uppfattning om att det "inte behövs" någon tillsyn. Nåväl:

Pappan, som har utmålats som en försupen våldsverkare och en fara för barnen, har nu plötsligt Hennes förtroende att få ta hand om barnen. Här kan man snacka om en helomvändning.

Problemet är bara just det här med helomvändning. Den som litar på Henne lär sig snart att det kommer flera...

Fjärde träffen -och lite smolk

Igår träffade pappan sina barn igen, under de omständigheter som Tingsrätten har föranstaltat: Fem timmar och med en kontaktperson närvarande. Detta varannan vecka.

Det var samma kontaktperson som vid de tidigare träffarna, och det hela avlöpte naturligtvis väl. Kontaktpersonen vet nu att det inte är en problem- eller konfliktsituation när pappan träffar barnen. Bara glatt umgänge och lite kamp om pappas uppmärksamhet barnen emellan.

Smolk 1
Det barn som försökte sabotera förra träffen var inte med den här gången. Barnet var hos optikern med Henne och provade ut glasögon. Brillorna behövs, så det var väl lika bra att barnet hade tid hos optikern just denna dag. Det här är det enda barnet som har underordnat sig Hennes allt ihåligare mantra om pappans grymheter och allmänna fördärvlighet.

Alla andra har egna ögon att se med.

Smolk 2
Den kontaktperson som har varit med under träffarna kan inte framöver. Och Soc har meddelat att de inte kan få fram en ersättare. Detta besked kom igår eftermiddag, så vi vet ännu inte vad som gäller. Får pappan träfftiderna "innestående"? Skrivs de bara av, eller får han rent av träffa sina barn utan kontaktperson närvarande? Det har ju influtit positiva rapporter till Soc om träffarna hittills.

Vi får bli varse.

15 augusti 2006

Tandhälsan, var det.

Jag har skrivit om det här förut, men tycker att det är värt att ta upp igen. Sydsvenskan har nämligen idag en artikel om små barns försämrade tandhälsa. Där skriver man om en undersökning från Skaraborg som visar att nästan var tredje treåring har karies.

Men Socialstyrelsen uppger att 94 procent av barnen är kariesfria. Hur går detta ihop? Jo, Socialstyrelsen har en mycket snävare definition på Karies än de som gjorde undersökningen. Socialstyrelsen räknar skador som har gått in i tanden, medan Malmö högskolas odontologiska fakultet som har gjort undersökningen även räknar med små skador. Sådana tenderar ju att växa.

Man resonerar också om den borttagna fluorsköljningen i skolorna och att socker finns i allt mer barn sätter i sig.

Vad har nu detta med Henne att göra?
En del, faktiskt. Av någon slags ideologiska skäl, så får barnen alltså inte använda tandkräm med fluor i. Att hela veckopengen kan gå till godis, verkar Hon heller inte ha några synpunkter på. Och det värsta:

Barnen "behöver" inte gå till tandläkaren.

Snacka om dåligt omdöme.

14 augusti 2006

Hösttidtabellen

En del skeenden har varit i stå över sommarveckorna, även våra ämbetsmän och myndighetspersoner har ju rätt till semester. Men nu börjar det röra på sig igen. Först en komplettering:

Hon var på landet med barnen några dagar i förra veckan. Det var tydligen mycket lyckat enligt ett av dem, som pappan stötte på i helgen. Ett sommarminne till är aldrig fel en påver sommar som denna.

Överklagan
Pappans juridiska ombud har överklagat Tingsrättens beslut att pappan får träffa sin barn bara fem timmar varannan vecka. De träffar som har varit, har ju gått mycket bra. Läs om den första här, den andra här och den tredje här.

Vårdnadsutredningen
Den utredning som Socialtjänsten genomför i vårdnadstvister som denna, tar sin början denna vecka. Ett par tjänstemän som har vårdnadsutredningar som specialitet granskar situationen, pratar med föräldrarna och kommer med en rekommendation om ett par månader.

Hennes juridiska ombud krävde ju i början av sommaren att samma tjänstemän som handlade ärendet (helt och hållet i Hennes riktning) skulle ta hand om v-utredningen också, men så jobbar inte Soc.

Visste inte Fina Advokatbyrån (med "familjerätt som specialitet") ens detta?

Bodelningen
Där har de bägge makarna börjat resonera om olika praktiska ting. Genomgång av källarförråd, lägenheten och lokalen följer. Hittills har det gått bättre än i allafall jag trodde, men det blir nog fnurror på tråden som kräver en insats av den advokat som Tingsrätten har föranstaltat makarna.

Detta sker i så fall i början av September.

Brottmålet
Det allra viktigaste i den här soppan, vad jag kan förstå. Hon och ombudet, advokat SåChic, har drivit linjen om pappans grymheter mot familjen mycket hårt. De har tydligen hängt upp det mesta av sin sak på detta. Hon upplyser till exempel barnen med jämna mellanrum att "pappa kommer i fängelse" Några "grova brott" har de emellertid inte kunnat belägga. Inte polisen heller. Nåväl:

Status är att rättegångsdatum ännu inte är satt. Enligt vad Hon sade under den märkliga förhandlingen i början på juni, så hade åklagaren meddelat via SMS(!) till Henne att rättegången skulle äga rum "före sommaren".

Att datum ännu inte är satt beror delvis på Henne själv, faktiskt. Makens eftersändning av posten fungerade inte fullt ut, så några brev kom till lägenheten i stället. Hon läste dem (förstås) och höll på dem i veckotal innan han fick dem eftersända.

Ett av breven var delgivningsmeddelandet från Tingsrätten. Det mycket sent inkomna delgivningskvittot påverkar givetvis datum för förhandlingarna.

Han är misstänkt för bland annat "tillfogande av smärta", kan jag berätta. Mer om åtalet i en senare postning.

Vårdnadsdomen
(heter det så?) får vänta på både v-utredningen och brottmålet vad jag kan förstå. Då är det höst och mörkt igen. Tingsrätten fattar då beslut om hur vårdnaden av barnen ska fördelas mellan makarna.

Hittills har Hon vägrat varje form av samarbete eller -verkan med maken i denna fråga. Vänligt nog mot Henne kallar Tingsfiskalen detta att "makarna inte kan samarbeta". Det är sant! Trots att det är Hon som vägrar varje form av samarbete, så skriver Tingsfiskalen att "makarna inte kan samarbeta".

Man tar sig för pannan.

08 augusti 2006

Sommaren -blev den så?

Barnens sommar går tyvärr ganska lätt att sammanfatta:

  • Alla utom ett var borta med en kompis familj över midsommarhelgen
  • Två av dem har varit på Kollo styvt en vecka
  • Barnen har fått träffa sin pappa vid tre tillfällen à 5 timmar
Det är vad vi vet. Vi har ju fått tillfälle att lyssna på dem och känner oss ganska säkra på att det här är allt. De hade berättat om de hade gjort något stort, typ en resa, nöjesfält eller liknande.

Till listan kan fogas att den kontaktperson som jag tillåter mig att kalla barnflickan (betald av Soc) har varit iväg med ett par av barnen i olika konstellationer till badställen några gånger.

Bara på gården!
Eftersom Hon fram till nyligen har betraktat pappan som ett hot inte bara mot Henne utan även mot barnen (kidnappning!), så har de inte fått leka annat än på den egna gården. Nu, när "hotet" tydligen inte finns längre, så får de gå till en park i kvarteret bredvid.

Vid den lätt bisarra förhandling som gav pappan rätt att träffa barnen fem timmar varannan vecka förklarade Hon att de skulle mestadels vara borta under sommaren "för att skydda barnen".

Antalet resdagar blev alltså lätt räknade.

Men, Hon är ju sån. Trovärdigheten själv.

04 augusti 2006

Gilla läget, var det

De bägge exmakarna träffades häromdan och började prata bodelning. Det var första gången i år som de förde ett vettigt samtal, faktiskt.

Bodelningen ska, på Hennes advokats begäran, utföras av en ganska så dyr advokat. Bägge två vill därför få så mycket som möjligt avgjort i förväg, så att advokaten kan ta de svåra frågorna utan att dra pengar för bagateller.

Pappan hade bestämt sig för en lugn session. Hon är tämligen benägen att tjafsa, men bara man inte går in i polemik så går det att prata med Henne. Och lyssna på henne. Lyssnar man på en person som tycker om att prata om sig själv, så får man en hel del information:

Ekonomin
Hon går "flera tusen" back varje månad. Vi tror inte riktigt på detta. Vi har skissat på Hennes utgifter, inkomster och framför allt bidrag av olika slag. Det borde räcka till så länge man lever förnuftigt och inte drabbas av oplanerade utgifter. Men Hon har helt klart en pressad ekonomi, vilket skulle kunna förklara Hennes plötsliga omvändelse till ett civiliserat beteende

Socialförvaltningen
Hon har tydligen fått rena socialbidrag av olika slag, förutom de Hon får "reguljärt" (barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag från pappan) men Soc ger inte bidrag till vare sig den digitala TV-boxen eller bredbandet. Oklart om Hon säger upp bredbandet, men vi vet att barnen har fått avisering om inskränkt kanalutbud. Farväl, Cartoon Network. En stor sak för en av ungarna, faktiskt. Vederbörande tillbringar en mycket stor del av sin vakna tid framför Cartoon.

Inte heller får Hon tillgång till stödpersoner i samma omfattning framöver. Barnflickan gör snart sin sista insats hos dem och stödpersonen i skolan, den av oss så "älskade" Lille Bodyguarden återkommer inte till höstterminen.

Hälsan
Hon sade sig också nästan ha "tagit slut" under den här tiden. Tro fan, det. Hon, som förut inte kunde ta hand om alla barnen mer än några timmar i taget, lever nu ensam med dem. Det måste kännas tufft för henne.

Just nu går Hon på den rehabilitering som alla med en längre tids sjukskrivning får. Det är oklart vad den innebär rent konkret. Hon har varit sjukskriven hela den här tiden.

Att ett barn sade att "Mamma bara jobbar" om Henne, förvånar inte. Kan Hon få lite klirr i kassan med en insats under pågående sjukskrivning, så tror jag nog att att Hon nappar på möjligheten.

Hon har gått ner i vikt under våren (barnen har fått höra att pappan är "fet"), men har återtagit lite av viktförlusten.

Advokaterna och besöksförbuden
Hon anlitade en välrenommerad advokatbyrå för sin rättshjälp. Det juridiska ombudet SåChic har inte bara ägnat stor kraft åt Hennes fall, SåChic har blivit fullvärdig advokat under resans gång också.

Vi har, på förekommen anledning, våra dubier när det gäller SåChic. Men att tro på detta om SåChic blir ändå svårt:

Hon hävdar nämligen att hon är "i händerna" på SåChics byrå. Det var byråns initiativ och åtgärd, inte hennes, att lägga in om besöksförbuden på barnen, med 300 metersgräns och allt, tre gånger i maj. (alla avslogs)

Skulle en advokatbyrå agera så på en klients vägnar? Dessutom gjorde sig Hon till och med känd hos polisen med sina ideliga larm till 112 så fort barnens pappa visade sig i kvarteret, trots att det alltså inte fanns något besöksförbud.
_____________________________________________________________
Update:
Dessutom påstod Hon för någon vecka sen att det var polisen (av alla!) som hade begärt besöksförbuden. Hur ska hon ha det?
_____________________________________________________________

Pappans juridiska ombud kommenterade uppgiften med att i så fall borde SåChic och hennes byrå anmälas till Advokatförbundet för åtgärd. Så gör man bara inte.

Helt klart finns det grus i maskineriet mellan Henne och advokatbyrån.

Gilla läget?
En lite macho term med militärt ursprung. Man ska göra det bästa möjliga av en given situation -särskilt om den råkar vara ogynnsam.

Uttrycket användes faktiskt av En Viss Socialsekreterare när hon pratade med pappan om barnen, deras tillvaro och Henne. Det fälldes i samband med att pappan fick veta att stödet till Henne inte längre skulle kvarstå i samma omfattning.

Som man bäddar får man ligga
Ekonomin i botten. En bodelning som inte kommer göra Henne rikare. Minskat stöd från Soc. Samarbetssvårigheter med advokaten.

Det var nog inte riktigt så Hon tänkte sig att inleda sitt nya liv. Vi känner inte ett uns medlidande med Henne.

Det är barnen vi känner för. När ska de få det bra igen?

03 augusti 2006

Träff tre -med en incident

Igår hade pappan en av Tingsrätten tilldömd femtimmarsträff med sina barn, den tredje i ordningen. Fem timmar varannan vecka med en kontaktperson närvarande, lyder utslaget.

Den här gången kunde jag inte vara med, men barnens farmor var det. Vem vill inte träffa sina barnbarn när de i praktiken har varit borta sedan nyåret?

Kontaktpersonen har varit med vid de tidigare träffarna och vet att det här inte är en problemsituation. En sak, dock: Barnen pockar så till den grad på pappans uppmärksamhet att han tvingas ransonera sig. Ett barn i taget gör han något med i tio minuter. Sedan nästa.

Det började som det gjort förut. Ungarna är vrålhungriga klockan halv tio på förmiddagen och vill direkt ha något att äta. Får de ingen frukost hemma?

Ett av barnen, det äldsta, köper också en chokladkaka i en kiosk. Pappan ber barnet att vänta med att äta den till ett senare tillfälle -när de är hemma igen.

Responsen blir att barnet inte vill vara med längre. Pappan får bara leka med de andra ungarna och sen kommer ett önskemål om att få åka hem när mindre än hälften av de fem timmarna har gått. Det är ingen längre färd, men den innefattar byten med kommunala färdmedel. Då får barnet inte ta sig hem självt.

Tunga diskussioner. Kontaktpersonen, ringer upp Henne. Hon är på stan i ett ärende och kan inte komma hem i rappet. Men barnet har nyckel och är vant vid att vara själv i lägenheten.

Pappan, som varit mycket lugn och tålmodig, erbjuder barnet en muta i form av en femtiolapp. Ordet "muta" sägs högt och tydligt för kontaktpersonens skull. Svaret blir "för lite". Där och då avbröts förhandlingen.

Fler samtal. Soc föreslår "en kompromiss". Tidigare hemgång. Avbryt. Något mer känslolöst får man leta efter. Fem timmar varannan vecka vill man, ska man, ta vara på.

Dessutom vill de andra barnen till varje pris att de stannar. Gärna att pappa kommer hem till dem igen.

Träffen ser ut att haverera på grund av att ett av barnen vill sabotera för alla andra. Kontaktpersonen är märkbart irriterad över sabotaget. -Ett barn i den åldern ska inte få bestämma över alla andra, säger hon.

Då griper barnens farmor in. Hon erbjuder sig att åka med barnet hem till lägenheten, så att de andra kan forsätta att vara med sin pappa.

Så blir det. Hemfärden blir inte särskilt pratsam, eftersom barnet säger till sin farmor att det gör vad det vill med pappan. Eftersom pappa har "strypit och slagit mamma".

En annars ganska godmodig och positiv kvinna ryter till:
-Du ljuger! Jag vet hur din pappa är.

Mer blir faktiskt inte sagt på hela färden, styvt en halvtimme.

Träffen i övrigt avlöpte mycket väl. Farmoden var tillbaka till bara glada barn och deras pappa. Det svåra sen blev hemfärden. Barnen fick nästan bokstavligen släpas hem. De ville inte på något villkor skiljas från pappan. Förtvivlan var bara förnamnet.

Ljög barnet?
Ja, men ändå inte. (länk) (länk)

02 augusti 2006

Bodelningen -Dom pratade!

Om någon månad är det dags för bodelning. Denna ska utföras av en oberoende advokat. Hennes advokat, SåChic, var den som begärde detta i en inlaga till tingsrätten. Tingsrätten åtföljde begäran, vilket den måste, och förordnade en advokat åt paret. Kostnad fem tusen.

Per person. I förskott. Men vederbörande har ett mycket gott rennomé i branschen, har vi lärt oss.

Mycket pengar är det, då ingen av dem har en särskilt stark ekonomi. Bägge har rättshjälp, men denna täcker inte bodelningskostnader. Inte heller får de del av den femtimmarshjälp man kan få av samhället när man inte riktigt har råd. Boet som ska skiftas måste tydligen värderas till högre belopp än de summor som det blir frågan om här.

Den förträffliga sajten Familjerätt på nätet har en bodelningssektion, som rekommenderas för den som vill läsa på mer i detalj om processen.

Pappan tog ett strategiskt beslut: Makarna skulle i förväg gå igenom situationen avseende bohag och andra praktiska detaljer och söka komma överens om så mycket som möjligt. Bara det de inte var överens om, skulle de presentera för advokaten. Detta för att hålla nere kostnaderna.

Hon resonerade likadant, visade det sig! Och häromdagen så träffades de bägge och förde samtal som för en gångs skull inte urartade i tjafs eller gräl. Pappan låg lågt, och lät Henne prata på, möjligen avbruten av en följdfråga eller ett förtydligande. En klok taktik, som dessutom ger tonvis av information.

Hon hade till och med gått längre i sitt resonemang om advokaten än pappan. Hon ifrågasatte nämligen behovet av en advokat, något som alltså Hennes eget ombud hade lagt in om. Själv tror jag inte att det går att återkalla Tingsrättens förordnande, men jag är inte säker.

Mötet
ägde rum i den lägenhet som pappan inte hade haft tillträde till sedan före nyår, men nu får besöka. Tonen var relativt sansad och det enda som "störde" var barnens högljudda glädjeyttringar över att pappa var där.

Hon började med datorerna. Hårddiskarna i mitt bankfack, rättare sagt. De skulle ingå och skiftas över på Henne. Redan där sket det sig, eftersom diskarna i fråga är mina och inte en "gåva", som Hon kallar det. Hon undslapp sig också att åklagaren hade valt att inte åtala mig för detta, så nu tar Hon till Äktenskapsbalken i stället för Brottsbalken för att komma åt sina tydligen så väsentliga dokument. Maken ska avkrävas diskarna i bodelningen. Hur man nu kan avkrävas något man inte äger eller ens disponerar över, förstår varken pappan eller jag.

Sedan fortsatte diskussionen under relativ enighet om olika delar av bohaget. En knivig sak är ett par hyrda hushållmaskiner i lägenheten. Dessa betalar pappan, fast de tjänstgör i Hennes hushåll. Kan han ställa krav på de inbetalningarna? Vi vet inte. Kanske bodelningsadvokaten vet?

Redan av detta vet vi att femtusenkronorsadvokaten kommer att behövas. Hoppas att Hon också blev på det klara med detta. Nåväl.

Hon kände guskelov till en av grundbultarna i äktenskaps upphörande. Skulder som uppstår efter det datum ansökan om äktenskapsskillnad lades in, är den make/makas egna skulder. Hon har till exempel förut pratat om utgifter av olika slag för barnen, men nu vet Hon att dessa är hennes egna. Den diskussionen slapp pappan.

Hon får faktiskt såväl barnbidrag som underhållsbidrag och bostadsbidrag för sådant.

Vi får se hur det går.

Annars
Just nu pågår en träff med barnen. Den tredje. (Läs om de två andra här och här). Jag har inte möjlighet att vara med, men barnens farmor är där. Vädret är inte lika bra som de andra gångerna, men det avlöper nog bra.

Hallå! Tonvis med info var det ju?
Jäpp. Hon bjöd på mycket, men det kommer i ett separat inlägg. En teaser kan jag bjuda på: Om en sak Hon påstår om "sin" advokatbyrå är sann, så borde detta rapporteras till Advokatsamfundet för åtgärd enligt makens juridiska ombud.

Men, som ni vet. Hennes trovärdighet är ju inte vad den borde vara...