28 mars 2007

Bloggtorka


Om än ofrivillig. Denne skribent är opererad för ändtarmscancer för ett par veckor sedan och har det lite besvärligt med konvalecensen just nu. Detta leder till att jag måste ransonera mina krafter både mentalt och fysiskt. Men händer det något, så dyker det upp här. Värre däran än så är jag inte

24 mars 2007

Det finns goda fäder också

I dagens SvD läser vi Karin Thunbergs krönika, betitlad 'Från varje berättelse ropar barn på hjälp'. Det är en uppföljning på förra veckans krönika där ämnet incest och fäders övergrepp mot barn togs upp.

Thunberg har fått otaliga mail och brev med rena skräckskildringar, som jag inte betvivlar en sekund. Emellertid:

Det är mycket nu
I den offentliga debatten om skilsmässor, vårdnad och våld mot barn det senaste året så hängs rutinmässigt fäderna ut som barnmisshandlare och ansvarsflyende, olämpliga fäder. Kära Karin och alla andra som inte verkar tänka på saken:

Det finns faktiskt goda fäder också. Pappor som älskar sina barn och bryr sig om dem. Pappor som hunsas av sina ex och myndigheterna. Pappor som inte får träffa sina barn därför att mamman kommer med rena påhitt i syfte att svartmåla dem.

Kära Karin och alla andra som skriver om ämnet:

Det finns goda fäder också. Fäder som lever i iskalla motvindar bland annat för att media är så förbannat enkelspåriga.

Kära Karin och alla andra: Vänd gärna på steken någon gång. Den goda fadern finns där ute. Ni kommer inte att behöva leta länge.

Kanske bara lätta lite på skygglapparna?

23 mars 2007

Det här är grovt

Pappan och barnens farmor träffade ungarna i kväll. Det var födelsedag, och de överräckte presenter.

Pappan vill inte ha något umgänge med sina barn?
Det var den första frågan han fick.
-Que?.
-Jo, mamma har sagt att du har sagt i rätten att du inte vill ha umgänge med oss.
-Självklart inte. Tvärtom är det

Sån är hon

22 mars 2007

Det händer saker


-På flera fronter, tyvärr. Min konvalecens har inte precis gått på räls de senaste dagarna och jag har lite svårt att fokusera på ens vardagliga ting. Detta om detta.


Fosterhem i Värmland
Vem lär sina barn den klyschan?

Barnhem
Avskaffades i Sverige 1980. Dom kan det ordet också.

Say no more.

20 mars 2007

Utslaget

För snart två veckor sedan var det en förhandling i Tingsrätten. Det gällde den fortsatt interimistiska vårdnaden om barnen. Jag har berättat om saken här och även här.

Utslaget hade kommit redan när jag började skriva, men barnslig som jag är kunde jag inte låta bli att göra en liten cliffhanger av det hela. Som sänktes av Tycko Tryck. I kommentarerna till postningen om själva förhandlingen hade han helt rätt. Så här blev det:

Det finns för närvarande inte skäl att ändra det interimistiska beslutet av den 16 juni 2006
Så står det i utslaget. Kort och koncist. Frys läget och gilla det. Pappan får fortsätta att på samhällets nåder träffa sina barn fem timmar varannan vecka, och detta med en kontaktperson närvarande hela tiden. Tycko skriver så här i en kommentar (innan jag hade publicerat detta!)

Min spekulation att tingsrätten inte kommer att ändra något interministiskt grundar jag på att domstolen agerar inom vad man ser som barnets bästa med tillit att de sociala myndigheterna är involverade och också agerar därefter.

Domstolen anser alltså att om det skall till övergripande åtgärder så skall socialtjänsten stå för dessa i första hand, i andra hand domstolen. Man följer i princip samma linje här som i vårdnadsärenden över lag, man låter familjerätten göra en utredning och avge ett förslag som sedan står till grund för domslut.

Tinget litar alltså på att Soc gör sin grej, kan man säga.

Då vore det väl himla trevligt om Soc gjorde sin grej också

19 mars 2007

Plan B. Tingsrätten avgör -och Hennes advokat ljuger

Hämta kaffe. Buslång postning
Försöken att få till stånd en frivillig överenskommelse mellan föräldrarna om vårdnaden stöp alltså. Hennes sida kunde inte släppa det här med ensam vårdnad och barnens pappa kan bara inte gå med på detta. Så här avlöpte förhandlingarna om hur den interimistiska vårdnaden av barnen ska se ut fram till när det nu blir som vårdnaden spikas:
(Jag följer protokollet från Tingsrätten, men har kortat texterna en del)

Yrkanden och inställning,
står det i protokollet. Pappans juridiska ombud yrkar i första hand på att han får ensam vårdnad om barnen, i andra hand att parterna ska ha gemensam vårdnad samt att barnen bor hos pappan. I tredje hand yrkas att barnen ska ha rätt till umgänge med pappan enligt ett schema som landar på att barnen är med pappan i princip halva tiden.

SåChic: [Hon] bestrider, jämväl interimistiskt, ändring av Tingsrätten beslut den 16 juni 2006, dvs. samtliga av [Pappans] nu framställda yrkanden bestrids. (Märkliga skrivningar där. Men det här är in extenso från protokollet)

Grunder och sakomständigheter
Ombuden utvecklar parternas resonemang. Här följer ett par direktcitat ur protokollet som jag tycker säger mycket om dem. Först pappans ombud. Han är lite återhållsam och nästan stram i sin framställning:

[Pappan] gör gällande att det finns skäl att ifrågasätta slutsatserna i vårdnadsutredningen mot bakgrund dels av att utredarna, som varit inblandade i målet sedan det inleddes, tydligt har präglats av familjens konflikt, dels av vad som faktiskt har framkommit i utredningen om [Hennes] bristande lämplighet som vårdnadshavare
Det är angeläget och omedelbart påkallat att ett utvidgat umgänge snarast kommer till stånd så att [Pappan] kan få en större inblick i barnens vardag
Lägg märke till att ombudet inte spaltar missförhållandena som uppdagades i utredningen, bara säger att det har framkommit att Hon inte är lämplig som vårdnadshavare.

SåChic agerar på en lägre nivå. Hon spaltar påståenden, sanningar och rena lögner om pappan i syfte att smutskasta. Det heter t.ex att pappan vid ett tjugotal tillfällen har överträtt besöksförbud mot Henne och att hon därför har nödgats tillkalla polis. Det är inte riktigt sant. Hon har i och för sig ringt polisen om barnens pappa ett antal gånger, men något besöksförbud har aldrig varit i kraft vid dessa tillfällen. Detta bara måste SåChic vara medveten om. Därför anser jag att hon ljuger.

SåChic påstår också att
Vid flera kontakttillfällen har [Barnens pappa] uppträtt tydligt påverkad vilket skrämt både [Henne] och barnen.
Suck. Det är precis sådana påhitt som Hon drar till med när hon inte har något specifikt att komma med. SåChic anar nog att det är en fabel, men det låter ju bra. Så varför inte? Nåväl:

SåChic fortsätter med att berätta om BUP, som har stämplat pappan som en alkoholiserad våldsverkare för tid och evighet utan att ens ha träffat honom. Inga nyheter för oss. Konstigt nog tog SåChic inte upp det här. Ett trauma om något, som nog BUP borde ta tag i. Men det är ju mamman som ställde till det för äldsta barnet, så det är väl inget att tala om då.

Sen kommer ett magnifikt stycke:
—Angående påståendena om [Hennes] olämplighet som vårdnadshavare och vad som framkommit kring detta i vårdnadsutredningen kan konstateras att vårdnadsutredarna, trots dessa uppgifter, gjort bedömningen att [Hon] är den som bör tillerkännas ensam vårdnad om barnen
Jag tycker att det är intressant att SåChic talar i plural när det är en enda kvinna som står för v-utredningen. Jag har läst fram- och baklänges i den utan att hitta en motivering till att utredningen gick helt på BUP-s linje. Men mer intressant är nog att SåChic håller med om att utredningen verkligen inte ser bra ut för Hennes del. Men skam den som ger sig. Här kommer teamet Hon/SåChics motmedel. Jag föreställer mig att SåChic reste sig upp i sin fulla längd och tog fram brösttonerna:
—[C] har haft och har alltjämt en konflikt med [Henne] och de uppgifter hon har lämnat har hon lämnat enbart i syftet att skada [Henne] på grund av deras konflikt
Maktspråk, dyngkastning eller ren idioti? Var så god och välj.

Att en som verkligen stått på Hennes sida, Den Lille Bodyguarden, också har vittnat om fylla (på morgonen!) i vårdnadsutredningen passar sig inte att kommentera. Eller har Hon kommit ihop sig med honom också?

Det näst sista stycket i protokollet handlar om att barnes pappa bestrider det här med polis och att det som har framkommit den sista tiden om att Hon slår barnen lyfts fram, liksom samarbetssvårigheterna med kontaktpersonerna som har lett till att de inte ens vill träffa Henne under kontrollerade former.

Sista stycket i protokollet:
SåChic: [Hon] avfärdar alla påståenden om att hon skulle ha utsatt barnen för våld eller att hon har något alkoholmissbruk
Notera att SåChic plötsligt tar ut det gängse advokatavståndet till sin klient med sin formulering. De tidigare, om besöksförbud, polis och personkonflikterna stod hon helt bakom.

Tingsrätten tar sedan en vecka på sig att komma med utslaget: Hur kommer den interimistiska vårdnaden om barnen att se ut?


Fotnot: C, som förekommer i ett citat är alltså en stödperson på Soc som har arbetat mycket med Henne och barnen. Barnen tycker mycket om henne och saknar henne sedan hon försvann ur deras liv i samband med att vårdnadsutredningen lades fram. Det är samma "C" som är med i postningen om kontaktpersonerna.

18 mars 2007

Otroligt

I dag har jag berättat om den inledande delen av den förhandling Tingsrätten kallade till häromdan. P.g.a min sjukhusvistelse har det uppstått en eftersläpning i redogörelsen.

Förhandlingen (som ägde rum samma dag som min operation) är över och utslaget är skickat till de bägge föräldrarna den 15 dennes. I torsdags.

I kväll ringde pappan upp Henne och fick efter visst besvär kontakt på en mobil. (Den fasta telefonen hos Henne får ingen annan än hon själv svara i) Han ville diskutera vissa praktiska detaljer som har uppkommit i och med Tingsrättens utslag.

Det här är sant!
Hon hade givetvis fått utslaget hon också. Men Hon hade inte läst det! Hon frågade barnens pappa vad det stod och vad det innebar. Själv hade Hon inte 'haft tid' att läsa det. Wow.

Vidare: Samtalet övergick som så ofta till tjafs och konstigheter och det slutade med att Hon lade på luren. Trodde hon. Men man lägger inte på i och med att man lägger ifrån sig en mobiltelefon, vilket Hon verkade tro. (Barnens pappa är f.ö helt säker på att Hon var nykter)

Han fick en akustisk bild av Livet Med Henne via den frånlagda mobilen. Smått och stort. Det största var det har som vi har berättat om tidigare, att Hon mutar barnen för att inte berätta att de är ensamma hemma:

Upplägget är att något barn 'sitter barnvakt' åt de andra när mamman är ute, och får betalt för detta. Problemet är att Hon ligger efter med betalningarna till ett av barnen. Inte oväntat.

Sån är Hon

Förhandling del ett

Parterna för diskussioner om att träffa en överenskommelse, först enskilt och därefter under ordförandes ledning, varefter det konstaterades att det saknas förutsättningar för parterna att nå en överenskommelse
Så inleds ett protokoll från Tingsrätten. Det handlar om den förhandling som de kallat till i förhoppning om att undvika en huvudförhandling, eller vårdnadsrättegång. Förhandlingen ägde rum när jag var på sjukhuset, och utslaget kom i förrgår

Utgångsläget
Vi har redogjort för Hennes inställning. Här är den igen: Hon ska ha hela vårdnaden om barnen och deras pappa får umgänge med dem enligt ett överenskommet schema. Hon skulle kunna kompensera honom ekonomiskt för de veckor han har barnen, eftersom Hon ju i det läget skulle få alla bidrag.

Pappan kan inte gå med på att avsäga sig all vårdnad om barnen. Han är väl medveten om att det då blir i praktiken omöjligt att i framtiden få tillbaka den.

Förhandlingarna
Hon och hennes ombud SåChic från Fina Advokatbyrån var som vanligt likadant klädda, vilket gav dem en lite komisk framtoning. Men deras krav var inte så roliga.

Till att börja med var det inte krav de ställde, de erbjöd pappan i nåder att få umgås med sina barn. Att han skulle få någon som helst del i vårdnaden var inte att tänka på.

Hollywood
SåChic gjorde en plötslig framstöt à la Perry Mason (så gammal är jag) och skulle vända förhandlingen till en huvudförhandling i ett svep. Hon krävde att Tingsrätten gjorde dagens möte till en huvudförhandling som avgjorde vårdnadstvisten en gång för alla.

Tingsfiskalen sade dock nej till detta. Efter de enskilda samtalen ansåg hon sig ej helt 'objektiv'. (Pappan kommer inte ihåg ordvalet exakt. Betyder detta att hon redan då hade valt sida i målet?)

Så Chic vred runt valskvarnen ett par varv till genom att påstå att barnens pappa troligtvis har misshandlat alla barnen, inte de två han är dömd för. Att domen är överklagad nämnde hon förstås inte.

Så gick det på. SåChic anammade det mesta som Hon har kommit med det här året som vore det sanningar och inte egna påhopp. Pappans ombud fick gå in och korrigera det mesta, men SåChic brydde sig inte. Hon malde på i sin fåra.

Pappans ombud lade sedan fram de tankar som fanns om en gemensam vårdnadslösning och Tingsfiskalen
kunde konstatera att det saknas förutsättningar för parterna att nå en överenskommelse

Härnäst: Plan B -Tingsrätten avgör

15 mars 2007

En solskensnotis

Jag skrev igår att barnens cyklar hade punktering allihop. Det var fel, har det framgått. Däcken hade bara pyst ut över vintern. Det var det näst äldsta barnet som på eget bevåg kollade däcken och pumpade upp dem.

Inte Hon.

14 mars 2007

Punka

I dagens SvD står det att vintercyklingen ökar, och (förstås) att årets cykelsäsong är inledd. Här är det varken:

Barnens pappa gick förbi sitt förra hem i veckan och noterade att de andra ungarna på gården var ute och cyklade, men inte hans. En titt i cykelstallet: Alla deras hojar hade punka, på ett eller bägge hjulen.

Två högerskor
Ett par av hans barn lekte i sandlådan. Av någon anledning hade det ena fått av sig skorna i den relativt varma dagen. Pappan pratade en stund med dem som han brukar när han stöter på dem och allt verkade någorlunda bra.

Sen tyckte han att barnet skulle ta på sig dojorna. varmt var det inte. Då såg han att deras mamma hade släppt ut barnet att leka med två högerskor på fötterna. Undra på att ungen tog av sig.

Röstbrevlåda och SMS
Efteråt ringde han upp Henne och erbjöd sig att fixa barnens cyklar. Han lämnade meddelande i röstbrevlådan och sade även något om sin egen gamla cykel som stod där, bortglömd i bodelningen. (Den kan han för övrigt både ha och mista) Svaret kom per SMS efter några timmar

Din cykel mot min hårddisk
Inte en stavelse om det viktigaste i pappans meddelande: Barnen, cyklarna och punkteringarna.

Sån är Hon

13 mars 2007

Kontaktpersonen rappporterar våld mot barn. Gissa vems våld?


Tillbaka
Operationen gick som den skulle. Nu är det 'bara' en lite besvärlig konvalecens kvar. Åter till Hennes nya liv:

Förra onsdagen hade pappan en träff med barnen igen. Glädjande nog var det äldsta med även den här gången och det var den kontaktperson som nu är på fallet som tog barnen till pappans bostad. So far, so good.

Hon slår dom!
Vi hade ett inlägg om detta häromsistens. Vi uttyckte oss lite försiktigt, men nu kom samma utsaga återigen. Ett av barnen var i köket med pappan och berättade att Hon far ut mot barnen med både slag och örfilar så gott som dagligen.

Pappan har hört sånt förr, två gånger till och med. Han har tagit upp det med Soc utan att något synbarligen har hänt. Det är förvisso en svår situtation. Kanske Soc anser att pappan bara baktalar Henne med påhittade historier, kanske barnen tiger still när utomstående börjar fråga dem om missförhållandena i hemmet. (Vi har sett tecken på detta) Det är t.ex via tanklösa felsägningar som vi vet att Hon mutar barnen med pengar för att inte berätta om de kvällar de lämnas ensamma hemma.

Kontaktpersonen
nästan stormade ut i köket (efter hennes mått mätt) eftersom hon råkade överhöra barnets berättelse och berättade att det hon just hört kommer att rapporteras till Soc.

K-personers roll är ju att iaktta och rapportera, men att behöva rapportera missförhållanden hos den förälder som har vårdnaden och inte den som är tilldelad fem timmar varannan vecka med sina barn måste väl höra till ovanligheterna?

Men det är klart, det är ju Henne vi har att göra med.

06 mars 2007

Bloggpaus

Nu blir det en paus i Hennes nya liv-bloggen på en vecka eller så. Orsaken är att denne skribent ska in på operation för ändtarmscancer. I mitt fall blir det ingen titthåloperation, utan man kommer att öppna mig, ta bort den anfäktade delen av tarmen och sy ihop det som blir kvar. Prognosen säger att det just nu inte ser ut att bli påse på magen och man har inte hittat fler tumörer än den som ska bort. En får vara tacksam för det lilla.

Vad får ni ut om mig av detta?
Jag lånar med mig en liten DVD-läsare med skärm och har önskat mig två filmer att se. Dels Fellinis Roma, och dels Last Man Standing med Bruce Willis.

Vi ses!

SåChic telefonerar

Jag har tidigare reagerat på att de bägge föräldrarnas juridiska ombud enbart kommunicerar per fax. Det har visat sig bero på SåChic, Hennes advokat. I början av den här resan så ringde pappans juridiska ombud upp SåChic för att dryfta något och fick en brysk uppmaning att ta det per fax. SåChic har varit rätt arrogant i sina skrivningar och i det närmaste levererat diktat av olika slag det här året. Så har det varit, fram till häromdan.

Då ringde en närmast inställsam SåChic upp pappans biträde och ville prata vårdnadsuppgörelse. Vi har en tid känt med oss att Hon och SåChic gärna, hemskt gärna till och med, vill slippa en vårdnadsrättegång. De har räknat med att den förhandling som är utsatt till i mitten av den här månaden ska vara avslut på vårdnadstvisten.

Nu vill SåChic att parterna kommer till förhandlingen färdiga att skriva under!

Deras krav är i allt väsentligt vad Hon redan har framfört till barnens pappa: Hela vårdnaden blir Hennes, och pappan får umgänge mer eller mindre på Hennes nåder. (Hon har själv sagt att faktum att alla bidrag då skulle gå till Henne betyder mycket) Fast nu ska man knåpa ihop ett schema som parterna skall följa.

Eftersom avtal, utom möjligen skuldsedlar, i Hennes ögon sällan är värda papperet de står på så var min första kommentar till detta vad som skall ske när Hon bryter eller ignorerar avtalet.

Pappans inställning till det hela känner vi givetvis till, men den kan vi ju inte ta upp här förrän allt är klart.

Slippa förhandlingen?
Motparten vill alltså att förhandlingen i praktiken ställs in och bara består i att man skriver på och därmed får ett avslut på vårdnadsprocessen. Det handlar inte om välgörenhet från deras sida, var så säkra. Hon har ju den interimistiska vårdnaden om barnen efter en förhandling med närmast bisarra inslag och anklagelser förra året. Friska upp minnet med del ett här, och del två här. Det där med högläsning om barnamord står i en klass för sig...

Det är rimligt att anta att Tingsfiskalen har läst protokollen från det tillfället inför den stundande förhandlingen. Då kan man förstå att Hon och SåChic inte vill påminnas om den förhandlingen.

De vill nog inte heller påminnas om att Hon då kallade sig nykterist (ett skämt redan då), eller att Hon nu har Hemmahosare för att barnen över huvud taget ska få mat på morgnarna. Eller att det äldsta, så omsorgsfullt PAS-ade barnet i desperation ringde efter pappan en sen lördagskväll för bara ett par veckor sedan. Eller att två av de tre inblandade kontaktpersonerna numera vägrar att ens träffa Henne på förekommen anledning.

Det är ingen vacker historia som skulle rullas upp inför Tingsfiskalen.

05 mars 2007

Hemmahosare!

"Hemmahosare" är personer som hjälper till självhjälp, kan man säga. Tanken är att den som får Hemmahosare av sin Socialförvaltning ska tränas i att ta hand om sig själv i stort och smått och komma igång med det praktiska i hemmet efter t.ex en förlossning. Det är företrädesvis yngre och socialt svaga familjer som får denna hjälp vad jag kan förstå.

Eftersom Hon snart är medelålders så får vi väl definiera henne som socialt svag. Hon, som i socialtjänstens och Tingsrättens protokoll säger att hon skötte familjen på dagarna och arbetade på nätterna, har nu hemmahosare!

Med risk att vara förmäten så tror jag att ett av våra brev till Soc spelar en viss roll. Det var i höstas som vi fick klart för oss att barnen inte fick frukost hemma! Och hemmahosarna ska komma tidiga morgnar ett par gånger i veckan tills vidare.

Det var under ett snack om vårdnadssituationen med barnens pappa som Hon berättade om hemmahosarnas första instas i Hennes hem:

Köpa mat!
De, två stycken, kom på sitt första besök tidigt förra måndagsmorgonen. Det fanns inte en matbit hemma! "Alla var sjuka", hade hon förklarat det med. Det blev till att gå ut på stan och hitta något som var öppet och handla morgonmål till Henne och barnen.

Det där med att "alla var sjuka" ger jag inte mycket för. Och om Hon trodde att hemmahosarna är gratis hemhjälp från Soc så lär hon snabbt ha tagits ur den villfarelsen.

Hjälp till självhjälp och inget annat är det frågan om.

02 mars 2007

Om kontaktpersonerna

En kontaktperson skall närvara vid pappans träffar med sina barn. Det har Tingsrätten beslutat, liksom att pappan får träffa sin barn fem timmar varannan vecka. Det är Soc som utser kontaktpersonen och vederbörande skall vara godkänd av bägge föräldrarna.

K-personens roll är i det här fallet att hämta barnen från Henne, fara med dem till pappan och sedan närvara under de fem timmarna. Hittills har fyra olika kvinnor varit kontaktpersoner. Omsättningen beror faktiskt på Henne, så det kan ju vara bra att ha det dokumenterat inför framtida förhandlingar av olika slag tänkte pappan.

Han har nu av kontaktsekreteraren på Soc utverkat en sammanställning över de fyra kontaktpersonerna. (En av dem är anställd på Soc i en annan egenskap, så hon är inte med här var inte med i skrivelsen) Ur Sammanställningen blir då så här:

  • A var kontaktperson 060622-060817. Slutade uppdraget pga annat uppdrag. Hon tillsattes i avvaktan på att en ordinarie kontaktperson skulle tillsättas.
  • B var kontaktperson 060823-061030. Hon slutar sitt uppdrag då hon tycker att hon har samarbetsproblem med modern. Kontaktsekreteraren föreslog B ett möte på förvaltningen för att samtala om problemen tillsammans med modern. B avböjde ett sådant möte.
  • C hoppade in 061101-061123 när B hade semester. Det var under den tiden som det kunde gå veckor mellan pappans möten med barnen.
  • D kontaktperson 061124-070127. Hon slutar sitt uppdrag då hon tycker att hon har samarbetsproblem med modern. Kontaktsekreteraren föreslog D ett möte på förvaltningen för att samtala om problemen tillsammans med modern. D ville ej komma på det föreslagna mötet.
  • A har åter ett uppdrag som kontaktperson hos familjen [Barnens pappa] fr.o.m 070201.
Av de tre ordinarie k-personerna har alltså två avsagt sig uppdraget pga samarbetssvårigheter med Henne. Här kan vi spekulera hur mycket som helst, men vi vet att Hon kan ha ett svårt, mycket svårt till och med, temperament. Vad som än skedde, så var det så illa att vare sig B eller D ens ville diskutera saken med Henne efteråt.

A, kan jag tillägga, har i vårdnadsutredningen påtalat det olämpliga i att modern tar upp föräldrarnas konflikt inför barnen.

Mamman snackar alltså skit om barnens pappa inför en kontaktperson, så mycket vet vi.

C då?
C är anställd på Soc i en annan funktion och har tillbringat mycket tid med barnen och Henne i egenskap av stödperson. Det är också C som i vårdnadsutredningen påtalade de missförhållanden avseende renlighet och alkohol som råder i Hennes bostad.

Vi tror, men vet inte, att C inte längre är på fallet efter sina uttalanden i v-utredningen. Barnen har i allafall inte träffat henne på länge.

Det viktigaste
Alla fyra har alltså sett pappan med barnen. Ingen av dem anser att det behövs en kontaktperson vid träffarna.