02 mars 2007

Om kontaktpersonerna

En kontaktperson skall närvara vid pappans träffar med sina barn. Det har Tingsrätten beslutat, liksom att pappan får träffa sin barn fem timmar varannan vecka. Det är Soc som utser kontaktpersonen och vederbörande skall vara godkänd av bägge föräldrarna.

K-personens roll är i det här fallet att hämta barnen från Henne, fara med dem till pappan och sedan närvara under de fem timmarna. Hittills har fyra olika kvinnor varit kontaktpersoner. Omsättningen beror faktiskt på Henne, så det kan ju vara bra att ha det dokumenterat inför framtida förhandlingar av olika slag tänkte pappan.

Han har nu av kontaktsekreteraren på Soc utverkat en sammanställning över de fyra kontaktpersonerna. (En av dem är anställd på Soc i en annan egenskap, så hon är inte med här var inte med i skrivelsen) Ur Sammanställningen blir då så här:

  • A var kontaktperson 060622-060817. Slutade uppdraget pga annat uppdrag. Hon tillsattes i avvaktan på att en ordinarie kontaktperson skulle tillsättas.
  • B var kontaktperson 060823-061030. Hon slutar sitt uppdrag då hon tycker att hon har samarbetsproblem med modern. Kontaktsekreteraren föreslog B ett möte på förvaltningen för att samtala om problemen tillsammans med modern. B avböjde ett sådant möte.
  • C hoppade in 061101-061123 när B hade semester. Det var under den tiden som det kunde gå veckor mellan pappans möten med barnen.
  • D kontaktperson 061124-070127. Hon slutar sitt uppdrag då hon tycker att hon har samarbetsproblem med modern. Kontaktsekreteraren föreslog D ett möte på förvaltningen för att samtala om problemen tillsammans med modern. D ville ej komma på det föreslagna mötet.
  • A har åter ett uppdrag som kontaktperson hos familjen [Barnens pappa] fr.o.m 070201.
Av de tre ordinarie k-personerna har alltså två avsagt sig uppdraget pga samarbetssvårigheter med Henne. Här kan vi spekulera hur mycket som helst, men vi vet att Hon kan ha ett svårt, mycket svårt till och med, temperament. Vad som än skedde, så var det så illa att vare sig B eller D ens ville diskutera saken med Henne efteråt.

A, kan jag tillägga, har i vårdnadsutredningen påtalat det olämpliga i att modern tar upp föräldrarnas konflikt inför barnen.

Mamman snackar alltså skit om barnens pappa inför en kontaktperson, så mycket vet vi.

C då?
C är anställd på Soc i en annan funktion och har tillbringat mycket tid med barnen och Henne i egenskap av stödperson. Det är också C som i vårdnadsutredningen påtalade de missförhållanden avseende renlighet och alkohol som råder i Hennes bostad.

Vi tror, men vet inte, att C inte längre är på fallet efter sina uttalanden i v-utredningen. Barnen har i allafall inte träffat henne på länge.

Det viktigaste
Alla fyra har alltså sett pappan med barnen. Ingen av dem anser att det behövs en kontaktperson vid träffarna.

Inga kommentarer: